twsthumb

Nieuw film project in 2015

Published on December 12, 2013 under “Filmproductions” | No comments

TWS_posterThe Wicker Shield is de werktitel van een nieuw, ambitieus filmproject waarmee Phalera Filmworks haar expertise als producent van historische filmproducties wederom naar een hoger niveau wil brengen.

De film toont het gedramatiseerde verhaal van een Romeinse rekruut die zijn 25 jarige diensttijd grotendeels doorbrengt in het legerkamp van Noviomagus, het huidige Nijmegen.

Kijkers die bloederige veldslagen verwachten komen wellicht bedrogen uit. In deze film staat het militaire leven tijdens vredestijd centraal. Onderwerpen als training, bouwwerkzaamheden, voedsel, hygiëne, religie en Romanisatie benadrukken het educatieve karakter van deze productie.

Momenteel zijn we op zoek naar samenwerkingsverbanden met culturele, archeologische en educatieve instellingen/personen om het scenario gereed te krijgen in het voorjaar van 2014.

Maar eigenlijk willen we graag in contact komen met eenieder die een bijdrage zou kunnen leveren op het gebied van productie, research, marketing, fondswerving etc.

Interesse om bij dit film project betrokken te zijn? U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.